KnowHow Facility Partners

Ondersteuning

Wij bieden u naast advies vooral ook praktische ondersteuning bij het optimaliseren van
bedrijfsprocessen in uw organisatie.

Als directie of facilitair management in de dienstverlenende sector ziet u zich gesteld voor steeds méér vragende klanten en uitdagingen als bezuinigingen, veranderende regelgeving, scherpere kwaliteits-, arbo- en milieueisen, commercialisering en afstoten van taken door de overheid.

U weet WAT beter kan (danwel moet) om uw organisatie gezond te houden, maar wellicht bent u zoekende HOE uw organisatie kosten kan besparen, efficiënter kan werken, de doelmatigheid verhoogt èn tegelijkertijd de klant tevreden houdt, danwel nieuwe klanten bindt, om uw positie in de markt veilig te stellen en te verbeteren.

Uiteraard kunt u de oplossing binnen uw eigen organisatie zoeken, maar blinde vlekken, hardnekkige gewoonten en de waan van alledag blijken moeilijk op eigen kracht te doorbreken. Het is verfrissend om KnowHow Facility Partners in te schakelen en waarschijnlijk uiteindelijk ook goedkoper, efficiënter en doelmatiger.

Wij bieden u naast advies vooral ook praktische ondersteuning bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen in uw organisatie. De basis is de missie, visie en doelstelling van uw organisatie. Gewenste veranderingen worden afgezet tegen de uitgangssituatie en vertaald in een marsroute naar verbetering. Daarbij hoort coaching en ondersteuning in brede zin, zodat het beste uit uw organisatie naar boven komt. Het gaat tenslotte om het realiseren van klantenbinding en lange termijn oplossingen. Dat is tevens waar KnowHow Facility Partners zelf voor staat.

Contact opnemen

KnowHow Facility Partners helpt u graag verder als u vragen heeft of vrijblijvende informatie wilt ontvangen over facilitair management en bedrijfsprocessen.

Bel ons vrijblijvend op
Telefoon: 06-38 310 569

E-mail zenden kan ook
Probeer zo volledig mogelijk ons
contactformulier in te vullen.

wij helpen je graag verder