KnowHow Facility Partners

Samenwerking

Samenwerking en afstemming binnen èn tussen de niveaus bepaalt immers het succes.

Klanten

Zoals de naam al aangeeft, zijn de medewerkers van KnowHow Facility uw Partners bij het realiseren van door u gewenste organisatieverbeteringen. U kunt van KnowHow Facility Partners verwachten dat expertise op het gebied van (facility) management en organisatieverandering op alle niveaus in de organisatie wordt ingezet. Samenwerking en afstemming binnen èn tussen de niveaus bepaalt immers het succes.

Zowel op directie-, middenkader-, als uitvoeringsniveau werken consequenties van veranderingen door in de dagelijkse gang van zaken. Daarom zal KnowHow Facility Partners op alle niveaus de haalbaarheid van ambities monitoren en afstemmen met de opdrachtgever. Daarnaast bieden we de benodigde begeleiding en ondersteuning bij het zo optimaal mogelijk realiseren van de gewenste resultaten.

Uiteraard is draagvlak bij en constructieve samenwerking met alle betrokkenen hierin van essentieel belang; de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dat vraagt wederzijdse inspanning vanuit KnowHow Facility Partners èn uw organisatie, waarover geen onduidelijkheid mag bestaan. Communicatie hierover maakt essentieel onderdeel uit van de samenwerking.


Partners

Om de beste resultaten voor onze klanten te kunnen realiseren werken wij samen met andere bedrijven. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen specialisatie. Door zorgvuldige selectie en goede afspraken zoeken wij altijd naar de juiste match voor onze klanten en staan wij mede voor het resultaat.

Contact opnemen

KnowHow Facility Partners helpt u graag verder als u vragen heeft of vrijblijvende informatie wilt ontvangen over facilitair management en bedrijfsprocessen.

Bel ons vrijblijvend op
Telefoon: 06-38 310 569

E-mail zenden kan ook
Probeer zo volledig mogelijk ons
contactformulier in te vullen.

wij helpen je graag verder