KnowHow Facility Partners

Wie is KnowHow Facility Partners

KnowHow Facility Partners is een organisatie van gemotiveerde en gedreven managers met jarenlange ervaring op beleid- en managementniveau binnen de dienstverlenende sector.

Onze kernkwaliteit is het vertalen van (strategische) managementdoelen naar bedrijfsprocessen en werkinstructies die managers en medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun werk, gericht op eigen regie van de klant. Op deze manier garanderen wij verbetering en duurzaamheid van de gerealiseerde oplossingen.


Inspiratiebronnen

De kracht van KnowHow Facility Partners is dat wij vanuit dezelfde inspiratie om onze eigen wensen daadwerkelijk te realiseren, de wensen van klanten/opdrachtgevers in vervulling willen laten gaan. Daarvoor maken wij gebruik van de Creatiespiraal van Marinus Knoope[1], een natuurlijke leidraad in twaalf opeenvolgende stappen om van een wens werkelijkheid te maken. Voorwaarden voor succes zijn positief denken, creativiteit, vertrouwen en doorzettingsvermogen. KnowHow Facility Partners kan op deze eigenschappen uw ondersteunende of stuwende kracht zijn.

Het symbool van de creatiespiraal, gecombineerd met het levenswiel, vormt de basis van ons logo.

De andere inspiratiebron voor KnowHow zit hem in het vermogen van ieder mens om continu te leren van zijn ervaringen. Iedere dag kan je opnieuw beginnen! Leven bestaat uit vallen en opstaan en hoewel vallen soms erg pijn doet, is het functioneel als je ervan leert hoe je je beter staande kunt houden. In het kleurendrukdenken van Caluwé en Vermaak[2] symboliseert groen de kleur van het leren. Uiteraard is voor de huisstijlkleur van KnowHow Facility Partners de hoofdkleur groen gekozen.


De mensen achter KnowHow

Niek Baaij en Marian Vos zijn de initiatiefnemers van KnowHow Facility Partners, ervan overtuigd dat hun kennis, ervaring en manier van werken vele organisaties tot hulp zal zijn bij het optimaliseren van hun (facilitaire) processen.


Niek Baaij

Na een vakgerichte horeca-, managementopleiding en Health Care Bedrijfskunde is hij in diverse fasen via de functies van hoofd voedingsdienst en facilitair manager doorgegroeid naar directeur van een grote zorggroep in het midden van het land. Zijn grote kracht is dat hij in zijn managementbeslissingen altijd oog houdt voor de praktische consequenties voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de wensen van klanten. Hij is in staat in veranderingsprocessen medewerkers te begeleiden en weet hen te motiveren om samen voor het gewenste resultaat te gaan. Zijn werkervaring staat in het teken van veranderen gericht op verbeteren, zowel organisatorisch als bouwkundig. Hij is proces-, mens- en resultaatgericht. Naast het ondernemerschap werkt Niek als Manager facilitair bij Wilgaerden.


Marian Vos

Marian heeft als belangrijkste drive mensen te laten geloven in hun eigen kracht en hen te motiveren het beste uit zichzelf te halen voor hun organisatie en haar cliënten. Managers ziet zij als faciliteerders voor medewerkers. In haar visie dienen managers vanuit hun verantwoordelijkheidsniveau, kennis, kunde en vaardigheden de organisatie zo te richten en/of in te richten, dat het talent van de medewerkers optimaal wordt ingezet voor het behalen van de organisatiedoelen. Ingrijpende veranderings¬processen vormen voor haar de uitdaging om management en mede-werkers op dezelfde lijn te krijgen en de gewenste resultaten te bewerkstelligen.

Marian heeft na haar studie Beleid en Beheer van Gezondheidswetenschappen bij de Rijksuniversiteit Limburg gewerkt als beleids- en kwaliteitsfunctionaris in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gezondheidscentra en multifunctionele zorgcentra. Sinds 2004 is ze manager in de facilitaire zorg- en dienstverlening. In 2006 kwam daar het ondernemerschap bij met KnowHow Facility Partners. Daarnaast werkt Marian nu parttime als Hoofd Voeding & Restauratieve Dienst bij Woonzorgconcern IJsselheem, onder het mom: “Practice what you preach”.


[1] De creatiespiraal. De natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Marinus Knoope, 1998. Uitgegeven door KIC Nijmegen.
[2] Leren Veranderen 2001, uitgave Samsom


Contact opnemen

KnowHow Facility Partners helpt u graag verder als u vragen heeft of vrijblijvende informatie wilt ontvangen over facilitair management en bedrijfsprocessen.

Bel ons vrijblijvend op
Telefoon: 06-38 310 569

E-mail zenden kan ook
Probeer zo volledig mogelijk ons
contactformulier in te vullen.

wij helpen je graag verder